Close

Sub-Division, Tehsil and Sub Tehsil

Sub Divisions
S/N Sub-Division Name
1 Mandi Sadar
2 Balh
3 Sunder Nagar
4 Sarkaghat
5 Dharampur
6 Joginder Nagar
7 Padhar
8 Gohar
9 Thunag
10 Karsog
11 Balichowki
12 Kotli
Tehsils
S/N Tehsil Name
1 Mandi Sadar
2 Balh
3 Sunder Nagar
4 Sarkaghat
5 Dharampur
6 Joginder Nagar
7 Padhar
8 Chaachiot
9 Thunag
10 Karsog
11 Kotli
12 Baldwara
13 Nihari
14 Aut
15 Sandhol
16 Balchowki
17 Ladbharol

 

Sub Tehsils
S/N Sub-Tehsil Name
1 Pangna
2 Kataula
3 Tikken
4 Chhatri
5 Rewalsar
6 Dehar
7 Tihra
8 Bhadrota
9 Makriri
10 Mandap
11 Bagachanaugi
12 Dhalwan
13 Bagshad
14 Thachi
15 Ashla