Close

Development Blocks

S/N Block Name
1 Mandi Sadar
2 Balh
3 Sunder Nagar
4 Gopalpur
5 Dharampur
6 Drang
7 Chauntra
8 Seraj
9 Gohar
10 Karsog
11 BaliChowki
12 Nihri
13 Dhanotu
14 Churag